För konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i nära relationer, organisationer och samhälle.

 

VÄLKOMMEN

3.jpg

Det behöver såklart inte gälla för dig privat eller i ditt yrkesliv samtidigt ser vi utifrån vår erfarenhet hur många privatpersoner, familjer och verksamheter påverkas negativt av samtal och möten där parterna inte når varandra och hamnar i låsta positioner, konflikter eller andra problem som stjäl tid och kraft och påverkar både individen och gruppen negativt. Det problemet hjälper vi dig/er reducera!

 

Jag heter Ola Andersson, är lärare i konfliktlösning, driver Relationer & Hälsa och ingår i en grupp som arbetar för utveckling av konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i nära relationer, organisationer och samhälle. Det gör vi med pedagogiken Klassiskt Klarspråk.

Vi riktar oss med andra ord till alla (enskilda individer, par, föräldrar och familjer samt organisationers och föreningars chefer, gruppledare, medarbetare, arbetslag och andra grupper) som vill veta mer om hur de kan tänka och uttrycka sig för att skapa givande samtal och möten.

 

Så här sammanfattar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse av Klassiskt Klarspråk: "Stort tack för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan tänka och använda språket för att förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och förbättra vår samverkan. Det stärkte oss, både som individer och grupp".

Så här arbetar vi

Vi arbetar företrädesvis men inte nödvändigtvis i grupp. En anledning är att det ger en kostnads- och kunskapseffektiv läroprocess. Genom gruppen blir frågor belysta från flera håll vilket synliggör olika infallsvinklar och ger vidare perspektiv. Samtidigt finns inte alltid förutsättningarna och viljan att arbeta i grupp och då erbjuder vi alternativ.

 

Själva pedagogiken omfattar dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att öka kunskapen om den inre och yttre dialogens möjligheter att berika våra samtal, möten, relationer och liv och på så sätt bidra med klarhet och vägledning i de kommunikationsproblem, samarbetssvårigheter och utmaningar livet för med sig. Det innebär bland annat att pedagogiken tydliggör hur tanken och språket kan användas för att:

- Förstå olika personer och beteenden.

- Höra vad som döljer sig bakom orden.

​- Möta oro, frustration och andra känslor.

- Väcka andras vilja att lyssna och förstå.

- Säga det vi vill ha sagt utan att såra.

- Vara det stöd vi vill vara för någon annan.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Förebygga och lösa upp låsta positioner.

- Avstyra diskussioner som stjäl tid och kraft.

- Bryta destruktiva kommunikationsmönster.

Så arbetar vi kortfattat för att bidra till konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i nära relationer, organisationer och samhälle.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."