Har du tröttnat på...

... samtal som inte leder nånvart?
... möten som slutar i frustration?
... konflikter som stjäl tid och kraft?
... att inte bli hörd och förstådd?

Vi finns för att hjälpa!

Välkommen till Relationer & Hälsa! Hur vi ser på oss själv och andra, möter våra egna och andras känslor och reaktioner och uttrycker oss i arbetsliv, parrelation, föräldrarelation och andra sammanhang kommer antingen att underlätta eller försvåra våra samtal, möten, relationer och vardag. Vill du lära dig mer om hur du kan underlätta för dig själv, vara ett stöd för någon annan eller både och hjälper vi dig. Läs gärna vidare eller kontakta mig på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se så berättar jag mer.

 

Jag heter Ola Andersson, är handledare och lärare i kommunikativt ledarskap och konfliktlösning och ingår i en grupp som bildats för att:

 

  1. Erbjuda stöd och vägledning till dig som upplever en utmanande vardag.

  2. Hjälpa människor förebygga och lösa kommunikations- och relationsproblem.

  3. Underlätta samarbete, samlevnad och välmående.

 

Vi riktar oss till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper och erbjuder tjänster som gör det möjligt att ta del av vår kompetens och vårt stöd antingen enskilt, i par eller i grupp. Vår tjänster bygger på metodiken Klassiskt Klarspråk. Den är väl beprövad och utformad för att ge konkreta erfarenheter och fördjupad förståelse av hur du kan tänka, möta känslor och reaktioner och använda språket för att säga det du vill ha sagt så att andra lyssnar och förstår. Så hjälper Klassiskt Klarspråk dig bland annat att...

  • Minska missförstånd och motsättningar.

  • Lösa spänningar som uppstått vid meningsskiljaktigheter och konflikter.

  • Reducera frustration och andra påfrestande och nedbrytande känslor.

  • Frammana det goda och det glädjefulla och må bättre.

 

Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse av vår träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad: "Tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de perspektiv och aha-upplevelser de gav och att du med tydliga exempel visade hur vi kan tänka och möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

 

Nu vet du lite om oss och hur vi arbetar för att underlätta samtal, möten, relationer och vardag. Vill du veta mer, fråga något eller boka en kostnadsfri konsultation kring något dilemma i ditt yrke eller privatliv hör du av dig till mig!

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före utbildningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att stötta varandra och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mig mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att delta i träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad med metodiken Klassiskt Klarspråk."

Caroline Davidsson

Så här arbetar vi

Vi finns för att du ska få vidare perspektiv och konkreta erfarenheter av mer ändamålsenliga infallsvinklar till de samtal, möten, relationer och situationer du upplever obekväma, svåra eller omöjliga att ta dig an.

 

I nämnda process arbetar vi med analys av verkliga situationer ur ditt yrke eller privatliv, dilemma du upplevt, upplever eller står inför och vill veta hur du kan se på och möta. I processen vävs teori, praktik och reflektion samman till helhetsupplevelser av olika förhållningssätts konsekvenser och resultat. Vårt fokus i analysen är den inre och yttre dialogen dvs. den som sker inom dig och den du har med andra för att på så sätt tydliggöra hur tankar, känslor och språkbruk påverkar varandra och hur du kan styra den inre och yttre dialogen i en mer ändamålsenlig riktning, en riktning som underlättar och berikar dina samtal, möten, relationer och vardag.

Så arbetar vi kortfattat för att hjälpa dig nå ökad handlingsberedskap och välja mer fruktbara handlingsalternativ när du kommer i kontakt med utmanande beteenden och situationer.

Metodiken Klassiskt Klarspråk ger bland annat träning i att:

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Möta egna och andras känslor och reaktioner.

- Ta upp obekväma och känsliga frågor.

- Lösa spänningar från tidigare motsättningar.

- Undvika att samtal fastnar i låsta positioner.

- Bemöta invändningar, försvar och motstånd.

- Tala så att andra lyssnar och förstår dig.

- Lyssna så du hör vad andra egentligen säger.

- Bryta destruktiva kommunikationsmönster.

- Kommunicera för att stödja och stärka.

- Frammana det goda och det glädjefulla.

- Skapa ömsesidigt givande samtal.

- Lära av, ta vara på och växa med olikheter.

Våra tjänster

Konsultation

Samtalsstöd

Rådgivning

För dig som söker förändring i yrke eller privatliv, önskar vägledning inför ett viktigt samtal eller möte eller är i behov av annat stöd. Första tillfället är såväl kostnadsfritt som förutsättningslöst.

Vårt koncept för organisationer/föreningar

Arbetar tillsammans

För att främja stödjande kommunikation, samarbete, psykisk hälsa och välmående i organisationer och föreningar erbjuder

vi ett koncept utformat för att vara både kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat.

Introduktions-
seminarium

Audience_edited.jpg

Introduktionsseminariet ger en bild av

hur vi arbetar. Syftet är att underlätta

för dig att ta ett tryggt beslut i fall någon av våra tjänster väcker intresse t.ex. vår träning i konfliktlösning och samarbete.

Stödjande samtal
i grupp

Studiegrupp

För dig som upplever en utmanande vardag. Den här tjänsten visar hur vi

kan se på oss själv och andra, möta varandra och arbeta tillsammans i grupp för att stärka varandra och må bättre.

Träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad

Gruppträning 2-x.jpg

För dig som söker stöd och vägledning

i situationer du finner obekväma, svåra eller omöjliga att möta. Riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper.

Konfliktakuten

Medling

Face to face-original.jpg

För dig som upplever motsättningar och vill bryta destruktiva kommunikations-

och beteendemönster eller haft ett gräl

eller någon annan form av konflikt i yrke

eller privatliv och söker försoning.