Vill du bidra till konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation?

 

VÄLKOMMEN

3.jpg

Jag heter Ola Andersson, är lärare i konfliktförståelse och konfliktlösning, driver Relationer & Hälsa och ingår i en grupp som arbetar för utveckling av konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation eller med andra ord hur vi kan använda vår förmåga att tänka och tala för att:

1) Förstå olika personer och beteenden.

2) Möta egna och andras känslor/reaktioner.

3) Skapa ömsesidigt givande samtal och möten.

4) Underlätta samarbete och samlevnad.

5) Berika såväl vårt eget som andras liv.


Vi riktar oss till såväl privatpersoner (enskilda individer, par, föräldrar och familjer) som organisationers och föreningars chefer, gruppledare, medarbetare, arbetslag och andra grupper och använder pedagogiken Klassiskt Klarspråk. Så här sammanfattar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse efter en intensivträning i konstruktiv kommunikation med Klassiskt Klarspråk: "Stort tack för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och underlätta och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp".

 

Vill du också lära dig mer om konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation eller vill fråga något når du mig på ola@relationerochhalsa.se eller 0733-94 53 88.

Så här arbetar vi

Klassiskt Klarspråk-pedagogiken bygger på en kombination av dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att bidra med klarhet och vägledning i de utmaningar, kommunikationsproblem och samarbetssvårigheter livet för med sig.

 

Processen leds av erfarna handledare och/eller lärare i Klassiskt Klarspråk och utvecklar kognitiva, emotionella, språkliga och sociala färdigheter. Det innebär bland annat att du/ni utvecklar förmågan att använda din/er kommunikation för att:

 

​- Utveckla mod, tillit och självledarskap.

- Bryta destruktiva kommunikationsmönster.

- Väcka andras vilja att lyssna och förstå.

- Höra vad andra menar när de säger något.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Undvika och låsa upp låsta positioner.
- Avstyra diskussioner som stjäl tid och kraft.

- Vara det stöd du/ni vill vara för någon annan.

- Planera och genomföra svåra samtal.

- Skapa kontakt och nå samförstånd.

- Säga det du/ni vill ha sagt utan att såra?

- Påverka hem-, arbets- och samhällsklimat.

 

Så här arbetar vi för att du/ni ska få konkreta erfarenheter av mer ändamålsenliga sätt att möta olika situationer, personer och beteenden.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan kommunicera för att mötas, nå samförstånd och förbättra vår samverkan. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."