Har du tröttnat på...

... samtal som inte leder nånvart?

... möten som slutar i frustration?

... konflikter som stjäl tid och kraft?

... att inte bli hörd och förstådd?

Vi finns för att hjälpa dig!

Välkommen till Relationer & Hälsa! Jag heter Ola Andersson, är lärare i kommunikativt ledarskap och konfliktlösning och ingår i en grupp som bildats för att:

 

  1. Erbjuda stöd till dig som upplever en utmanande vardag.

  2. Hjälpa människor förebygga och lösa kommunikations- och relationsproblem.

  3. Underlätta samarbete, samlevnad och välmående.

 

Vi riktar oss till såväl organisationer som privatpersoner och erbjuder tjänster som gör det möjligt att ta del av vår kompetens och vårt stöd antingen enskilt, i par eller i grupp. Våra tjänster bygger på beprövade metodiken Klassiskt Klarspråk. Den är bland annat utformad för att ge fördjupad förståelse för hur vi människor kan se på oss själv och andra, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att säga det vi vill ha sagt så att andra lyssnar och förstår. Så hjälper Klassiskt Klarspråk dig att...

  • Minska missförstånd och motsättningar i yrke och privatliv.

  • Lösa spänningar från tidigare meningsskiljaktigheter och konflikter.

  • Reducera frustration och andra nedbrytande känslor.

  • Frammana det goda och glädjefulla i dig själv och må bättre.

 

Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse av vår träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad: "Tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de perspektiv och aha-upplevelser de gav och att du med tydliga exempel visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förbättra vårt samarbete och undvika problem. Det stärkte oss, både som individer och grupp."

 

Nu vet du lite om oss och hur vi arbetar för att underlätta relationer och vardag. Vill du veta mer, fråga något eller boka en kostnadsfri konsultation kring något dilemma i ditt yrke eller privatliv når du mig på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se.

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före utbildningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att stötta varandra och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mig mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att delta i träning i konfliktlösning och samarbete med metodiken Klassiskt Klarspråk."

Caroline Davidsson

Så här arbetar vi

En vis man lär ha sagt... "Berätta för mig och jag ska glömma. Visa mig och jag ska komma ihåg. Låt mig göra erfarenheter och jag ska lära". Citatet symboliserar kärnan i vårt arbetssätt. I våra tjänster ger vi dig möjlighet att under vår ledning få konkreta erfarenheter av nya perspektiv, infallsvinklar och handlingsalternativ till de samtal, möten och situationer i yrkesliv, parrelation, föräldrarelation eller annat sammanhang som du upplever obekväma, svåra eller rent av omöjliga att möta.

I ovan nämnda process vävs teori, praktik och reflektion samman till konkreta erfarenheter av olika förhållningssätts konsekvenser och resultat. I processen fokuserar vi på analys av den inre och yttre dialogen för att genom den tydliggöra hur tanke, känsla och språk påverkar varandra och antingen kan hindra eller underlätta relationer och vardag. Processen syftar med andra ord till att hjälpa dig styra dina tankar och dina känslor samt det du säger och gör i en mer ändamålsenlig riktning.

Så här arbetar vi kortfattat för att hjälpa dig nå ökad handlingsberedskap och välja mer fruktbara handlingsalternativ när du kommer i kontakt med utmanande situationer och beteenden.

Metodiken Klassiskt Klarspråk ger bland annat träning i att:

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Möta egna och andras känslor och reaktioner.

- Ta upp obekväma och känsliga frågor.

- Lösa spänningar från tidigare motsättningar.

- Undvika att samtal fastnar i låsta positioner.

- Bemöta invändningar, försvar och motstånd.

- Tala så att andra lyssnar och förstår dig.

- Lyssna så du hör vad andra egentligen säger.

- Bryta destruktiva kommunikationsmönster.

- Kommunicera för att stödja och stärka.

- Frammana det goda och det glädjefulla.

- Skapa ömsesidigt givande samtal.

- Lära av, ta vara på och växa med olikheter.

Våra tjänster

Konsultation

Samtalsstöd

Rådgivning

För dig som söker förändring i någon situation eller relation i yrke eller privatliv eller önskar vägledning inför ett viktigt samtal eller möte. Första tillfället är kostnadsfritt!

Stödjande

samtal i grupp

Studiegrupp

För dig som upplever en utmanande vardag. Den här tjänsten visar hur vi

kan se på oss själv och andra, möta varandra och arbeta i grupp för att stärka varandra och må bättre.

Vårt kostnadseffektiva & kvalitetssäkrade koncept

Arbetar tillsammans

För utveckling av stödjande kommunikation, konfliktförståelse, samarbete och välmående i verksamheter och dess grupper av t.ex. chefer, HR-personal och gruppledare.

Konfliktakuten

Medling

Face to face-original.jpg

För dig som haft ett gräl eller någon annan form av konflikt i yrke eller privatliv och söker försoning eller vill bryta destruktiva kommunikations-

och beteendemönster.

Träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad

Gruppträning 2-x.jpg

För dig som vill lära dig mer om hur du förebygger och löser kommunikations- och relationsproblem i yrkesliv, parrelation, föräldrarelation och andra sammanhang.

Fördjupning

Vidareutbildning

Adito logo 1.jpg

För dig som vill handleda och lära andra. Efter att du genomfört en grundutbildning i konfliktlösning

med Klassiskt Klarspråk erbjuder vi möjlighet till vidareutbildning.