Vill du se en förändring

av kommunikation och

beteende i någon del av

ditt yrke eller privatliv?

 

Välkommen

3.jpg

Mitt namn är Ola Andersson. Jag är utbildad lärare i konfliktförståelse, konfliktlösning och kommunikativt ledarskap och ingår i en grupp som arbetar för att öka kunskapen om kommunikation och bemötande och hur den kunskapen omsätts i praktiken för att underlätta kontakt, ömsesidig förståelse, samarbete, samlevnad och vardag.

Det gör vi med beprövade metodiken Klassiskt Klarspråk. Den ger fördjupad förståelse för hur vi människor kan tänka, möta våra egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att förbättra samspelet med och mellan andra. Processen bygger på samtal och reflektion kring vardagens händelser och utmaningar varvat med praktiska övningar som syftar till att förmedla klargörande, vägledande och stärkande upplevelser och utveckla förmågan att:

- Förstå olika känslor och beteenden.
- Möta utmanande situationer och stress.

Handskas med meningsskiljaktigheter.
- Tala så att andra lyssnar och förstår.

- Upplevas tydlig och inkluderande.

- Höra vad andra menar när de pratar.

- Ge kritik utan att såra eller genera.

- Vara det stöd du vill vara för någon annan.

Undvika och lösa upp låsta positioner.

- Lösa i stället för att hantera konflikter.
- Genomföra obekväma och svåra samtal.

- Bryta destruktiva bemötandemönster.
- Skapa konstruktiva samtal och möten.

- Bidra till eget och andras välmående.

Så här summerar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse av metodiken: "Stort tack för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp."


Tänker du nu att Klassiskt Klarspråk och ökad kunskap om kommunikation, konfliktlösning och samarbete skulle kunna bidra i någon del av ditt yrke eller privatliv eller vill fråga något är du välkommen att kontakta mig på ola@relationerochhalsa.se eller 0733-945388!

Kort om hur vi arbetar

Om du vill utveckla och förändra något så tror jag du inser att det underlättar om du vet vilka delar det du vill utveckla och förändra består av, vilken funktion delarna har och hur de fungerar tillsammans. Denna grund har visat sig framgångsrik att utgå från även när det gäller utveckling av oss människor, vår kommunikation och vår samverkan.

Därför utgör den en central del i metodiken Klassiskt Klarspråk. Syftet är att främja självkännedom och förståelse för andras beteende och därmed förmågan att leda sig själv och samspela med andra. En annan central del i metodiken är att våra klienter, under vår handledning, ges möjlighet till dialog och reflektion kring privatlivets och yrkeslivets händelser och utmaningar. Syftet med denna del är att belysa olika sätt att kommunicera och tänka och tala "klarspråk" för att därigenom tydliggöra mer ändamålsenliga sätt att möta olika situationer, personer och beteenden.

 

Så här arbetar vi kortfattat för att förmedla klargörande, vägledande och stärkande upplevelser och berika våra klienters samtal, möten, relationer och vardag.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före utbildningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv och aha-upplevelser jag fick möjlighet att ta med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att stötta varandra och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mig mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation, konfliktlösning och samarbete med Klassiskt Klarspråk."