Vi finns för att underlätta samarbete och samlevnad!

 

Välkommen

3.jpg

Jag heter Ola Andersson, driver Relationer & Hälsa och ingår i en grupp som arbetar för att öka kunskapen om kommunikation och hur vi människor kan tänka och uttrycka oss för att förstå och konstruktivt möta olika situationer och personer. Det gör vi med pedagogiken och språket Klassiskt Klarspråk.

 

Klassiskt Klarspråk föddes 1992 i mötet mellan Sebastian Amseldus (Beteendevetare, pedagog och yoga och meditationslärare), Marshall Rosenberg (Psykolog och grundare av Nonviolent Communication, NVC), Daanan Parry (Psykolog och grundare av Earth Steward Network) och Maylie Andersson och har sen dess berikat åtskilliga människors samtal, möten, relationer och liv.

 

Vi riktar oss till såväl enskilda privatpersoner och par som familjer, arbetslag, föreningar och andra grupper. Så här sammanfattar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse efter en intensivträning i kommunikation och konfliktlösning med Klassiskt Klarspråk: "Stort tack för de aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp".

Vill du också lära dig mer om kommunikation och Klassiskt Klarspråk eller fråga något är du välkommen att kontakta mig på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se.

Så här arbetar vi

Klassiskt Klarspråk-pedagogiken bygger på en kombination av dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att bidra med klarhet och vägledning kring de utmaningar, kommunikationsproblem och samarbetssvårigheter våra klienter upplever i nära relationer, yrkesliv eller andra sammanhang. Det kan till exempel handla om att utveckla förmågan att:

 

- Förstå olika känslor och beteenden.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.
- Väcka andras vilja att lyssna och förstå.

- Ge kritik utan att såra eller genera.

- Genomföra obekväma och svåra samtal.

- Vara det stöd du vill vara för någon annan.

- Bryta destruktiva beteendemönster.

- Påverka hem- och arbetsmiljö.

 

Genom att öka kunskapen om hur vi kan förstå och möta olika situationer och personer underlättar och berikar Klassiskt Klarspråk människors samverkan och liv.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan använda vår kommunikation för att mötas, nå samförstånd och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation med Klassiskt Klarspråk."