Har du gett upp hoppet om en enklare vardag?

Välkommen

Vill du lära dig mer om hur du kan möta utmanande situationer och beteenden, vara ett stöd för någon annan eller både och? Läs vidare eller kontakta mig, Ola Andersson, på 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se!

Vår avsikt

Jag är lärare i kommunikativt ledarskap, konfliktförståelse och konfliktlösning och ingår i en grupp som arbetar för att:

 

  1. Erbjuda stöd åt människor som upplever en utmanande vardag.

  2. Bryta destruktiva kommunikations- och beteendemönster.

  3. Underlätta samarbete, samlevnad och välmående.

 

Vi riktar oss till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper och erbjuder tjänster som gör det möjligt att ta del av vår erfarenhet antingen enskilt, i par eller i grupp.

 

Vår metodik

Vi använder och lär ut metodiken Klassiskt Klarspråk. Den är väl beprövad och utformad för att ge konkreta erfarenheter och fördjupad förståelse för hur du kan se på dig själv och andra, möta dina egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att:

  • Förebygga missförstånd och motsättningar i yrke och privatliv.

  • Lösa spänningar som uppstått vid meningsskiljaktigheter och konflikter.

  • Reducera frustration och andra påfrestande känslor och må bättre.

Så underlättar och berikar Klassiskt Klarspråk dina samtal, möten, relationer och vardag!

Carolines upplevelse

Så här summerar Caroline Davidsson sin och arbetslagets upplevelse av vår träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad: "Tack för de praktiska övningarna och lärorika dagarna. Vi är mycket tacksamma för de aha-upplevelser och insikter de gav och att vi fick konkreta erfarenheter av hur vi kan möta varandra för att förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förbättra vårt samarbete och undvika problem.

 

Vi uppskattade det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor. Det stärkte oss, både som individer och grupp.

 

Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att delta i träning med metodiken Klassiskt Klarspråk."

Så här arbetar vi

Vårt mål är att du ska uppleva dig sedd, hörd och förstådd och få tid och utrymme för dialog och reflektion kring ditt yrkes- och privatlivs utmaningar och upptäcka mer ändamålsenliga perspektiv och förhållningssätt till dem.

 

Vi arbetar med andra ord inte med påhittade situationer utan med de utmaningar du upplevt, upplever eller står inför och finner obekväma, svåra eller omöjliga att möta. Med dessa som grund undersöker vi tillsammans den inre och yttre dialogen dvs. den du har med dig själv och den du har med andra för att på så sätt tydliggöra hur tankar, känslor och språkbruk påverkar varandra och hur du kan styra såväl den inre som den yttre dialogen i en mer ändamålsenlig riktning, en riktning som underlättar och berikar dina samtal, möten, relationer och vardag.

 

I processen väver vi samman teori och praktik till helhetsupplevelser av olika förhållningssätts konsekvenser och resultat för att på så sätt bidra till klarhet och vägledning. Så här arbetar vi kortfattat för att du ska nå ökad handlingsberedskap och kunna välja mer fruktbara handlingsalternativ när du kommer i kontakt med utmanande beteenden och situationer.

Sammanfattningsvis ger Klassiskt Klarspråk vägledning i att:

- Möta känslor, reaktioner och stress.

- Tala så att andra lyssnar och förstår dig.

- Lyssna så du hör vad andra egentligen menar.

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Lösa spänningar från tidigare motsättningar.

- Undvika att samtal fastnar i låsta positioner.

- Bemöta invändningar och annat motstånd.

- Ge kritik utan att såra eller genera.

- Ta upp obekväma och känsliga frågor.

- Bryta destruktiva beteendemönster.

- Kommunicera för att stödja och stärka.

- Skapa ömsesidigt givande samtal och möten.

- Lära av, växa med och ta vara på olikheter.

- Lösa istället för att hantera konflikter.

Våra tjänster

Konsultation

Samtalsstöd

Rådgivning

För dig som söker förändring i yrke eller privatliv, önskar vägledning inför ett viktigt samtal eller möte eller är i behov av annat stöd. Första tillfället är såväl kostnadsfritt som förutsättningslöst.

Vårt koncept för organisationer/föreningar

Arbetar tillsammans

För att främja stödjande kommunikation, konfliktlösning, samarbete och hälsa i organisationer, föreningar och andra grupper erbjuder vi ett såväl kostnads-effektivt som kvalitetssäkrat koncept.

Introduktions-
seminarium

Audience_edited.jpg

Introduktionsseminariet ger en bild av

hur vi arbetar. Syftet är att underlätta

för dig att ta ett tryggt beslut i fall någon av våra tjänster väcker intresse t.ex. vår träning i konfliktlösning och samarbete.

Stödjande samtal
i grupp

Studiegrupp

För dig som upplever en utmanande vardag. Den här tjänsten visar hur vi

kan se på oss själv och andra, möta varandra och arbeta tillsammans i grupp för att stärka varandra och må bättre.

Träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad

Gruppträning 2-x.jpg

För dig som söker stöd och vägledning

i situationer du finner obekväma, svåra eller omöjliga att möta. Riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper.

Konfliktakuten

Medling

Face to face-original.jpg

För dig som upplever motsättningar och vill bryta destruktiva kommunikations-

och beteendemönster eller haft ett gräl

eller någon annan form av konflikt i yrke

eller privatliv och söker försoning.