Vi utvecklar kommunikation, samarbete och samlevnad!

 

Välkommen

3.jpg

Jag heter Ola Andersson, är lärare i konfliktförståelse och driver Relationer & Hälsa. Tillsammans med andra lärare ingår jag i en grupp som arbetar för att öka kunskapen om kommunikation.


Vi riktar oss till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper och använder pedagogiken Klassiskt Klarspråk. Den ger fördjupad förståelse för hur du leder dig själv och kan tänka och uttrycka dig när du ställs inför utmanande situationer och vill kunna påverka och förbättra samspelet med och mellan andra.

 

Så här sammanfattar Caroline Davidsson (pedagog) sin och arbetslagets upplevelse av en intensivträning i kommunikation, konfliktlösning och ledarskap med Klassiskt Klarspråk: ”Stort tack för de aha-upplevelser och insikter vi fick och att det blev tydligt hur vi kan möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stötta varandra, förebygga och lösa konflikter och förbättra vårt samarbete. Det stärkte oss, både som individer och grupp".

Läs gärna vidare eller kontakta mig om du har några frågor. Du når mig på ola@relationerochhalsa.se och 0733-94 53 88.

Så här arbetar vi

En central del i Klassiskt Klarspråk-pedagogiken är att bidra till att vi människor når fördjupad förståelse för hur vi leder oss själv och styr vår kommunikation i en riktning som underlättar för oss att bli förstådda och förstå andra och därmed lättare kunna påverka och förbättra samspelet med och mellan andra och bidra till ökat välmående, vårt eget och andras.

Lärande skapas genom dialog och reflektion över privatlivets och yrkeslivets utmaningar och motsättningar kombinerat med praktiska övningar utformade för att bidra med klarhet och vägledning kring de frågor du söker perspektiv och svar på. Samtidigt bidrar processen till att utveckla personligt mod, tillit och ledarskap samt förmågan att:

 - Handskas med meningsskiljaktigheter.

 - Möta utmanande situationer och stress.

 - Genomföra obekväma och svåra samtal.

 - Förmedla kritik utan att såra eller genera.

 - Vara det stöd du vill vara för någon annan.

 - Tala så att andra lyssnar och förstår.

 - Höra vad andra menar när de pratar.

 - Bryta destruktiva beteendemönster.

 - Skapa ömsesidigt givande samtal/möten.

Så här arbetar vi kortfattat för att underlätta för våra klienter att:

  1. Möta olika situationer och personer.

  2. Påverka och förbättra samspelet med och mellan andra.

Stående möte
you-x-ventures-CDq4ChZouXw-unsplash.jpg

Mer om Carolines upplevelse

"Stort tack för de lärorika dagarna! Jag uppskattar det utrymme som gavs till reflektion, tankar och frågor och att det aldrig blev en tidsfråga som gav upphov till "skynda på", vi fick tid och rum helt enkelt. Det var också givande att kunna vara öppen med egna funderingar och situationer som före träningen upplevdes som stora och tunga. Att göra oss delaktiga tillförde massor.

Jag är mycket tacksam för de perspektiv, aha-upplevelser och insikter jag fick med mig. Jag upplevde att du förmedlade din kunskap väl och hela tiden visade hur vi kan tänka och uttrycka oss för att mötas, nå samförstånd och undvika konflikter. Jag upplevde att du var tydlig, rolig, ärlig och varm i ditt sätt att kommunicera och jag ville hela tiden lära mer.

Vidare upplevde jag att gruppen som helhet växte sig starkare och jag som individ likaså. Jag vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund, yrke och redan erövrade kunskaper att lära sig mer om kommunikation, konfliktlösning och ledarskap med Klassiskt Klarspråk."