Öppna träningar

Öppna träningar

i konfliktlösning, samarbete och samlevnad

Träningesker i grupp om minst 5 och högst 10 deltagare med 1-2 ledare och riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper.

 

I träningen arbetar vi med verkliga händelser och situationer ur varje deltagares yrkesliv, privatliv och vardag. Vi arbetar således inte med fiktiva exempel men det finns med i vårt utbildningsmaterial för att underlätta träning på egen hand efter och mellan träningstillfällen.

Träningens syfte är att du ska få konkreta erfarenheter av mer ändamålsenliga förhållningssätt till de samtal, möten, beteenden och situationer du upplever svåra att möta. I träningen lär du dig bland annat mer om hur du kan tänka, möta dina egna och andras känslor och reaktioner och använda språket för att:

  • Säga det du vill ha sagt så att andra lyssnar och förstår.

  • Lyssna så du hör vad andra egentligen säger och menar.

  • Minska missförstånd och motsättningar som stjäl tid och kraft.

  • Lösa spänningar från tidigare meningsskiljaktigheter och konflikter.

  • Undvika att samtal fastnar i låsta positioner.

  • Bryta destruktiva kommunikations- och beteendemönster.

  • Reducera frustration och andra påfrestande känslor.

  • Kommunicera för att stödja och stärka.

  • Skapa ömsesidigt givande samtal och möten.

  • Frammana det goda och det glädjefulla och må bättre.

Känner du dig intresserad men samtidigt lite tveksam därför att du vill veta mer innan du tar ställning så kan du anmäla dig till ett introduktionsseminarium, i dessa visar vi hur vi arbetar. Vill du boka ditt deltagande i en träning eller fråga något kontaktar du mig på ola@relationerochhalsa.se eller 0733-94 53 88.

Tider

Träningarna startar fredag kl. 18.00-21.00, fortsätter lördag kl. 09.00-16.30 och avslutas söndag kl. 09.00-16.30. Varje träningstillfälle omfattar således ca. 15 timmar.

Pris

Träningens pris varierar mellan 200-400 kr/timme beroende på anläggning och gäller per deltagare. Utbildningsmaterial ingår alltid. Exakt pris och detaljer kring vad som ingår för specifik anläggning ges per tfn eller mejl.

Bokning & Betalning

Bokning görs till ola@relationerochhalsa.se. Betalning sker enligt faktura. Bokning och betalning ska vara oss tillhanda senast 3 veckor före valt datum, det gäller inte träning genom NBV då deadline är 1 vecka innan träning.

 

Vill du inte boka just nu men få påminnelser om kommande träningar så mejla eller smsa oss ditt namn, epost och tfn så håller vi dig uppdaterad.

Ort & Datum

För tillfället erbjuds öppna helgträningar på nedanstående orter, anläggningar och datum. Klicka på respektive anläggning för information.

Västra Sverige Info kommer inom kort.

Datum:

Östra Sverige Info kommer inom kort.

Datum:

Södra Sverige Info kommer inom kort.

Datum: