Övriga tjänster

Här ser du några av de tjänster vi erbjuder utöver webinar och intensivträning där Klassiskt Klarspråk-pedagogiken utgör grunden men som vi anpassar till dina/era förutsättningar och behov.

Vill du fråga något når du mig, Ola Andersson, på 0733 - 94 53 88 samt ola@relationerochhalsa.se!

Konsultation
Enskild handledning

Psychology Patient_edited.jpg

För dig som söker perspektiv på en händelse eller ett beteende, önskar vägledning inför ett viktigt samtal eller möte eller av annat skäl önskar någon att prata kommunikation, bemötande, relationer eller ledarskap med.

Träning i kommunikation,
konfliktlösning och ledarskap

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som vill lära sig mer om hur kommunikation påverkar samarbete, samlevnad och hälsa samt hur den kunskapen omsätts i praktiken i olika situationer som uppstår i privat- och yrkesliv.

Teambuilding
Grupputveckling

Team Talk_edited.jpg

För arbetslag och andra grupper som vill utveckla kommunikation, konfliktförståelse, samarbete, arbetsmiljö, trivsel och välmående erbjuder vi ett såväl kostnadseffektivt som kvalitetssäkrat koncept.

Skolutveckling

Students_edited_edited.jpg

För skolledare/pedagoger som vill fördjupa sig i motsättningars grund och lösning, som vill förbättra samspelet mellan varandra, elever och föräldrar samt öka undervisningens kvalitet och elevers motivation.

Parsamtal - Medling
Konfliktakuten

Face to face-original.jpg

För dig/er som inte når varandra, vill ha hjälp med att reda ut uppkomna problem önskar akut stöd i en konflikt och/eller önskar hjälp med att bryta det ni upplever vara destruktiva kommunikations- och beteendemönster.

Utbildning i kommunikation, konfliktförståelse och ledarskap

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

Tre intensivträningar inom ett år innebär genomförd Grundutbildning i Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig Förståelse. Den ger fördjupad förståelse för hur Klassiskt Klarspråk används i olika situationer och sammanhang.

Ledarstöd
Medarbetarstöd

Black Puzzle Pieces _edited.jpg

För ledare och medarbetare som önskar en partner för dialog och reflektion kring vardagens utmaningar samtidigt som hen utvecklar förmågan att påverka och förbättra samspelet med och mellan andra.

Empatiträning

hålla händer

För dig som vill lära dig mer om hur du kan kommunicera för att vara det stöd du vill vara för någon annan. För par som vill förstå och kunna stötta varandra. För grupper som vill utveckla förmågan att stödja varandra.

Seminarium om kommunikation, konfliktlösning och ledarskap

Audience_edited_edited_edited.jpg

För grupper som vill veta mer om Klassiskt Klarspråk och hur de kan kommunicera för att underlätta kontakt, bli förstådda, förstå andra och skapa samtal och möten som underlättar samarbete, samlevnad och välmående.

Vidareutbildning i kommunikation, konfliktförståelse och ledarskap

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

Efter genomförd grundutbildning erbjuder vi möjligheter för dig att gå vidare och utforska kommunikation, relationer och ledarskap ur det större sammanhang vi som mänsklighet befinner oss i.

Stödjande samtal
i grupp

Studiegrupp

Stödjande samtal i grupp fungerar som en mötesplats där deltagarna under erfaren handledning får utrymme för dialog och reflektion kring vardagen i syfte att finna vägledning, kraft och mod att möta den.

Handledar- & Lärarutbildning

Adito logo 1.jpg

När du upplevt möjligheterna Klassiskt Klarspråk erbjuder och önskar fördjupning eller kanske vill utbilda dig till handledare eller lärare kontaktar du Maylie Andersson på 0707-481511 eller maylie.andersson@adito.se.