ALLA TJÄNSTER

Vill du fråga något når du mig, Ola Andersson, på 0733-94 53 88 och ola@relationerochhalsa.se.

KONSULTATION
ENSKILD HANDLEDNING

Psychology Patient_edited.jpg

För dig som söker stöd och vägledning i en relation eller inför ett viktigt samtal/möte eller av annat skäl önskar någon att prata med. Första tillfället är kostnadsfritt så du har möjlighet att prova och utvärdera tjänsten.

TRÄNING
I KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

För individer, par och grupper som vill utveckla sin kommunikation och förmåga att förstå varandra, nå varandra, stödja varandra, förebygga och lösa konflikter och förbättra samspelet med och mellan andra.

UTVECKLING AV KONSTRUKTIV OCH HÄLSOFRÄMJANDE KOMMUNIKATION I SKOLOR

Students_edited_edited.jpg

För skolor som vill främja ömsesidig förståelse och underlätta och förbättra samspelet mellan ledning, pedagoger, elever och föräldrar och så öka trivsel, motivation, undervisningens kvalitet, måluppfyllelse och välmående.

STÖDJANDE SAMTAL I GRUPP

Studiegrupp

En mötesplats där deltagarna under erfaren handledning ges tid och utrymme för dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att förmedla inspiration, mod och kraft att möta vardagen och dess utmaningar.

KONSULTATION/HANDLEDNING FÖR
PAR, FÖRÄLDRAR OCH FAMILJER

Face to face-original.jpg

För er som vill undvika eller lösa upp låsta positioner och öka era möjligheter att föra konstruktiva och givande samtal med varandra. Första tillfället är kostnadsfritt för att ge er möjlighet att prova på och utvärdera tjänsten.

GRUNDUTBILDNING
I KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

Ger individer, par och grupper fördjupad förståelse för hur de kan använda sin förmåga att kommunicera för att förstå och nå varandra, stödja varandra, förebygga och lösa konflikter och främja samarbete och samlevnad.

TEAMBUILDING
GRUPPUTVECKLING

Team Talk_edited.jpg

För grupper som vill utveckla bemötande, kommunikation, konfliktförståelse, samarbete, trivsel, arbetsglädje och välmående erbjuder vi ett såväl kostnadseffektivt som kvalitetssäkrat koncept.

GOODWILL MEDITATION GROUP

Outdoor Meditation

Är en internationell grupp som verkar för att uppmärksamma och utveckla Den Goda Viljan i och mellan människor och så bidra till riktiga mänskliga relationer och en värld i balans. Vill du vara en del av det arbetet? Hör av dig!

WEBINAR OCH SEMINARIUM OM KONSTRUKTIV OCH HÄLSOFRÄMJANDE KOMMUNIKATION

Seminarium.png

Mina webinar är kostnadsfria, upp till tre timmar långa och äger rum på Zoom. Seminarium kräver fysisk närvaro och erbjuds i form av halv- eller heldagsseminarium där ersättning utgår enligt överenskommelse.

VIDAREUTBILDNING
I KONSTRUKTIV KOMMUNIKATION

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

För dig som efter grundutbildningen vill lära dig mer om kommunikation och samverkan samt livets mening och mål utifrån det större sammanhang som vi som mänsklighet befinner oss i.

ENSKILT STÖD FÖR CHEFER
GRUPPLEDARE OCH MEDARBETARE

Black Puzzle Pieces _edited.jpg

För organisationer som vill erbjuda sina personalresurser en partner för dialog och reflektion kring vardagens händelser samtidigt som de får fördjupad förståelse för hur de kan underlätta samarbete och samlevnad.

HANDLEDAR– & LÄRARUTBILDNING

Adito logo 1.jpg

När du upplevt möjligheterna med Klassiskt Klarspråk och vill utbilda dig till handledare eller lärare för att lära andra tar du kontakt med Maylie Andersson på 0707-48 15 11 eller maylie.andersson@adito.se.