Bakgrund

1995 var jag klar med min utbildning i ekonomi vid Högskolan i Kristianstad. Då hände saker som väckte frågor kring framförallt mina relationer och mitt välmående. Det ledde i sin tur till studier inom området kommunikation, ledarskap, pedagogik och psykologi och att jag kom i kontakt med Klassiskt Klarspråk och utbildade mig till handledare och lärare i kommunikativt ledarskap och konfliktförståelse baserat på metodiken Klassiskt Klarspråk. Parallellt med min utbildning och personliga utveckling har jag drivit en verksamhet där jag erbjudit handledning och träning i kommunikativt ledarskap och konfliktlösning i syfte att underlätta människors samarbete, samlevnad och välmående.

 

Min personliga upplevelse av metodiken Klassiskt Klarspråk är att den gav mig stöd, vägledning, kraft och mod att ta mig an situationer som jag upplevde svåra att möta. Den gav mig perspektiv på varför jag och andra uttrycker oss och beter oss som vi gör som jag inte funnit någon annanstans. Det upplever jag ha gett mig en mer konstruktiv syn på hur jag själv kan tänka och uttrycka mig för att göra mig hörd och förstådd samtidigt som det bidragit till ett mer ändamålsenligt förhållningssätt till det andra säger och gör. Det har många gånger hjälpt mig lägga grunden för ömsesidigt givande samtal och möten vilket jag finner mycket inspirerande, stärkande och meningsfullt.

Sammanfattningsvis upplever jag att Klassiskt Klarspråk bidragit till att mina relationer och min vardag blivit betydligt enklare och rikare och att jag fått större möjligheter att vara ett stöd för andra och bistå dem i deras utmaningar. Samtidigt har jag fått perspektiv på hur jag kan vara delaktig i byggandet av en mer empatisk och medmänsklig värld, en värld där vi människor lever i sämja och samförstånd. Det ger mening, tillit och hopp!