Den Goda Viljan

Vad kan vi människor göra för att underlätta och berika samspelet med och mellan andra och bidra till harmoni och balans i nära relationer, yrkesliv, samhälle etc?

Jag kan inte dra mig till minnes att jag någon gång pratat med någon som innerst inne gläds åt sina egna eller andras motsättningar och konflikter, jag gör det inte själv heller. Kanske känner du igen dig och kan känna en viss frustration och/eller maktlöshet därför att du skulle vilja veta vad du kan göra för att förändra situationen?

 

Att utveckla Den Goda Viljan med pedagogiken Klassiskt Klarspråk handlar just om att medvetandegöra våra förändringsmöjligheter dvs. hur vi kan tänka, möta våra egna och andras känslor och använda språket för att bli en konstruktiv kraft för det godas sak i de sammanhang där vi vill se en förändring.

Vad betyder det i praktiken?

Det innebär att vi tillsammans utifrån de omständigheter som präglar var och ens vardag och relationer öppet och ärligt lyfter fram de situationer där det uppstår meningsskiljaktigheter, missförstånd, gräl etc. för att undersöka hur motsättningar, aggression, depression och andra effekter uppstår och hur vi kan förändra vårt tänkande och vårt språk för att bryta destruktiva kommunikationsmönster, ge näring åt konstruktiva och utveckla ett mer kärleksfullt och hälsofrämjande förhållningssätt gentemot oss själv och andra.

De flesta av oss har samtal, möten och relationer i våra privat- och yrkesliv där det uppstår utmaningar och samarbetssvårigheter. Det ger oss stora möjligheter att bidra till utveckling av kommunikation och Den Goda Viljan i och mellan oss människor.

 

Vill vi bidra till utveckling av konstruktiv kommunikation, goda relationer och mindre konflikter, våld och krig är min övertygelse att vi behöver börja med oss själv, vår egen situation och de dilemma vi upplever i vår vardag.

Som jag ser det är den något hårda men kanske mer sanna verkligheten att vi egentligen inte kan förändra andra, däremot inspirera dem. Och även om du inte håller med mig så skulle det vara en synnerligen omständlig process... andra är ju betydligt fler, eller hur?