Öppna intensivträningar

i kommunikation, konfliktlösning och ledarskap med Klassiskt Klarspråk

Träningens syfte är att du ska få fördjupad förståelse för hur du leder dig själv och kan tänka och uttrycka dig när du ställs inför utmanande situationer och vill kunna påverka och förbättra samspelet med och mellan andra.

 

Lärande skapas genom dialog och reflektion över privatlivets och yrkeslivets utmaningar och motsättningar kombinerat med praktiska övningar utformade för att bidra med klarhet och vägledning kring de frågor du har och söker perspektiv och svar på. Samtidigt tränar du personligt mod, tillit och ledarskap och utvecklar förmågan att:

- Handskas med meningsskiljaktigheter.

- Möta utmanande situationer och stress.

- Genomföra obekväma och svåra samtal.

- Förmedla kritik utan att såra eller genera.

- Vara det stöd du vill vara för någon annan.

- Tala så att andra lyssnar och förstår.

- Höra vad andra menar när de pratar.

- Bryta destruktiva beteendemönster.

- Skapa ömsesidigt givande samtal/möten.

 

Intensivträningen sker i grupp om 5-10 deltagare och omfattar 2 dagar med start dag 1 kl. 09.00-17.00 och fortsättning dag 2 kl. 09.00-16.00. Vill du delta i en träning behöver du först ha deltagit i ett webinar om Klassiskt Klarspråk. Webinaret är kostnadsfritt.

 

Deltar du i tre intensivträningar inom ett år har du genomfört en Grundutbildning i Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig Förståelse med Klassiskt Klarspråk vilket verifieras med diplom, därefter erbjuds vidareutbildning om så önskas.

 

Grundutbildningen hjälper dig utveckla och upprätthålla förmågan att möta olika händelser och personer med Klassiskt Klarspråk och ta det kommunikativa ledarskapet i situationer du tidigare upplevt obekväma, svåra eller rent av omöjliga att ta dig an.

 

Enskild handledning och handledning för par erbjuds som ett komplement till träning och utbildning samt för dig som inte vill delta i träning i grupp men ändå önskar lära dig mer om dig själv och andra och utveckla din kommunikation, din konfliktförståelse och ditt ledarskap.

Aktuella träningstillfällen: Träningen ges för tillfället på nedanstående orter och datum. Vill du att vi håller en träning i närheten av dig eller är du kanske en del av en organisation, ett arbetslag, en skola, en förening eller annan grupp som vill att vi genomför träningen med er på datum och ort ni själv väljer? Hör av dig så försöker vi lösa det!

 

  • Helsingborg lör-sön 4-5/6.

  • Stockholm lör-sön 16-17/7.

  • Järna lör-sön 23-24/7.

  • Helsingborg lör-sön 6-7/8.

  • Helsingborg lör-sön 3-4/9.

  • Helsingborg lör-sön 8-9/10.

  • Helsingborg lör-sön 12-13/11.

  • Helsingborg lör-sön 10-11/12.

 

Pris: Träningen kostar från 2500 kr/deltagare ink moms för privatperson, ex moms för momspliktig verksamhet. Studiematerial och fika ingår, övrig mat och eventuell övernattning bekostar deltagaren själv. Sätter du själv ihop en grupp är priset från 2000 kr/deltagare (gäller endast privatpersoner).

Frågor & Anmälan: Frågor och önskemål om deltagande ställs till 0733-94 53 88 eller ola@relationerochhalsa.se!