KONSULTATION

Första tillfället är kostnadsfritt. Syftet är att ge dig/er möjlighet att prova och utvärdera den konsultation och handledning jag erbjuder.

Min konsultation/handledning riktar sig till såväl privatpersoner (enskilda individer, par, föräldrar och familjer) som organisationers och föreningars chefer, gruppledare och medarbetare.

 

Ett vanligt dilemma för mina klienter är att de inte når den andre, inte får den kontakt och förståelse de önskar och inte vet inte hur de ska komma vidare. En upplevelse som kan präglas av sorg, frustration, ilska, maktlöshet, nedstämdhet eller andra känslor. Kanske känner du igen dig eller är ditt dilemma av annan karaktär?

 

Oavsett vilket så syftar min konsultation och handledning till att förmedla vägledning i den problematik du/ni upplever och tydliggöra hur du/ni kan tänka och använda språket för att kommunicera tankar, känslor, behov och önskemål så att ni undviker att fastna i låsta positioner och i stället öppnar upp för konstruktiva och givande samtal.