Organisationer,
föreningar och
andra grupper

För organisationer, föreningar och andra grupper erbjuder vi förutom övriga tjänster ett koncept särskilt utformat för att vara både kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat.

 

Syftet är att underlätta för er att skapa ett förhållningssätt och en kultur inom verksamheten och dess grupper som underlättar för er att förebygga missförstånd och motsättningar, lösa spänningar som lever kvar från tidigare meningsskiljaktigheter och konflikter, reducera frustration och andra påfrestande känslor och på så sätt må bättre.

Genom konceptet får ni med andra ord konkreta erfarenheter och fördjupad förståelse för hur ni förebygger och löser olika former av kommunikations- och relationsproblem och lägger grunden för givande samtal och möten.

Vill du veta mer om vårt koncept når du mig på 0733-94 53 88 samt ola@relationerochhalsa.se!