Organisation
Förening

För organisationer, föreningar och andra grupper erbjuder vi förutom övriga tjänster ett koncept särskilt utformat för att vara både kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat.

 

Syftet är att hjälpa er skapa en kultur och ett förhållningssätt där ni ser på varandra ur ett perspektiv och använder er förmåga att tänka och tala på ett sätt som underlättar för er att förebygga missförstånd och motsättningar, lösa spänningar som lever kvar från tidigare meningsskiljaktigheter och konflikter samt reducera frustration och andra påfrestande känslor.

 

Så arbetar vi för att underlätta samtal, möten, samarbete, vardag och välmående.

Frågor besvaras på 0733-94 53 88 och ola@realtionerochhalsa.se