Privatperson

En central del i våra tjänster för privatpersoner är att bidra till nya perspektiv och infallsvinklar i de situationer i yrke och privatliv som du upplever obekväma, svåra eller omöjliga att möta och på så sätt verka vägledande, stödjande, stärkande.

 

I processen lär du dig bland annat mer om varför du och andra beter sig som ni gör och hur du kan använda den kunskapen för att mer konstruktivt handskas med meningsskiljaktigheter, förebygga och lösa kommunikations- och relationsproblem i yrke och privatliv och på så sätt reducera frustration och andra påfrestande känslor och må bättre.

 

Under "öppna träningar" i menyn kan du läsa mer om var och när du kan ta del av vår träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad. I den tränar vi tillsammans i små grupper om 5-8 deltagare. Vill du inte träna i grupp erbjuder jag även konsultation, samtalsstöd och medling där jag arbetar enskilt eller i par.

Man/Kvinna- & Föräldrarelationen

De här två relationerna tydliggör kanske mer än någon annan hur tankar, känslor/reaktioner och språket antingen kan hindra eller underlätta kontakt, ömsesidig förståelse, närhet och välmående.

 

Som vi ser det påverkas par- och föräldrarelationen framför allt av två övergripande mönster. Det ena är kvinnans och mannens olika sätt att handskas med känslor och stress. Det andra är hur mannen och kvinnan tolkar varandras beteende.

 

Våra tjänster ger möjlighet till fördjupad förståelse för hur kvinnan och mannen kan se på varandra och möta varandra för att lättare förstå varandra, nå varandra, stödja varandra och lösa upp spänningar som lever kvar från tidigare meningsskiljaktigheter och konflikter och därmed få en djupare och rikare relation.

Agneta berättar om sin upplevelse

"Mötet med Ola och Klassiskt Klarspråk har gett mig enormt mycket. Under mina 15 år som lärare har jag upplevt att jag haft ett bra bemötande med elever, föräldrar och kollegor. Nu har jag lärt mig så mycket mer.

Jag har blivit bättre på att handskas med egna och andras reaktioner. I stället för att reagera tar jag mig tid att försöka möta andra med empati och förståelse. Jag har lärt mig ett sätt att tänka och tala med elever, föräldrar, kollegor och min familj som visar att jag bryr mig om dem och vill veta hur de tänker, känner och mår.

 

Jag känner mig mer trygg och avslappnad tack vare coachning från Ola, där han skickligt väglett mig och gett tips och feedback så att jag kan utvecklas. Jag har även blivit mer medveten om mina egna behov och mitt eget förhållningssätt till chefer, kollegor och familj.

Hör av dig om du undrar över något, du når mig på 0735-28 02 70 eller agneta.colten@helsingborg.se"

Agneta Westman

Pedagog