Våra tjänster

Konsultation

Samtalsstöd

Rådgivning

För dig som söker förändring i yrke eller privatliv, önskar vägledning inför ett viktigt samtal eller möte eller är i behov av annat stöd. Första tillfället är såväl kostnadsfritt som förutsättningslöst.

Vårt koncept för organisationer/föreningar

Arbetar tillsammans

För att främja stödjande kommunikation, konfliktlösning, samarbete och hälsa i organisationer, föreningar och andra grupper erbjuder vi ett såväl kostnads-effektivt som kvalitetssäkrat koncept.

Introduktions-
seminarium

Audience_edited.jpg

Introduktionsseminariet ger en bild av

hur vi arbetar. Syftet är att underlätta

för dig att ta ett tryggt beslut i fall någon av våra tjänster väcker intresse t.ex. vår träning i konfliktlösning och samarbete.

Stödjande samtal
i grupp

Studiegrupp

För dig som upplever en utmanande vardag. Den här tjänsten visar hur vi

kan se på oss själv och andra, möta varandra och arbeta tillsammans i grupp för att stärka varandra och må bättre.

Träning i konfliktlösning, samarbete och samlevnad

Gruppträning 2-x.jpg

För dig som söker stöd och vägledning

i situationer du finner obekväma, svåra eller omöjliga att möta. Riktar sig till såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och andra grupper.

Konfliktakuten

Medling

Face to face-original.jpg

För dig som upplever motsättningar och vill bryta destruktiva kommunikations-

och beteendemönster eller haft ett gräl

eller någon annan form av konflikt i yrke

eller privatliv och söker försoning.