Tjänster

Enskild handledning
Konsultation - Samtalsstöd

Psychology Patient_edited.jpg

För dig som önskar perspektiv på någon händelse eller någons beteende, söker vägledning inför ett viktigt samtal eller möte eller av annan anledning vill ha någon att prata med om vardagens utmaningar.

Utbildning i konfliktlösning
och konfliktförståelse

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som önskar fördjupad förståelse för konflikters grund och lösning och vill utveckla och upprätthålla förmågan att använda den kunskapen för att underlätta samarbete, samlevnad och vardag.

Stödjande samtal i grupp

Studiegrupp

Stödjande samtal i grupp fungerar som en mötesplats där deltagarna under erfaren handledning får utrymme för dialog och reflektion kring vardagen i syfte att finna vägledning, styrka och mod att möta den.

Konfliktakuten - Medling

Face to face-original.jpg

För dig/er som haft ett gräl och söker

förståelse och försoning och/eller vill

veta mer om hur du bryter destruktiva bemötandemönster och bidrar till att föra

in mer harmoni och balans i relationen.

Seminarium om bemötande
och kommunikation

Audience_edited_edited_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som vill

veta mer om hur de bryter destruktiva bemötandemönster, förebygger och löser motsättningar och lägger grunden för ömsesidigt givande samtal och möten.

Ledarstöd

Black Puzzle Pieces _edited.jpg

För ledare som efterfrågar dialog, reflektion och perspektiv på vardagens utmaningar samtidigt som hen utvecklar förmågan att leda sig själv och förbättra samspelet med

och mellan andra. Ges enskilt och grupp.

Skolutveckling

Students_edited_edited.jpg

För rektorer och pedagoger som vill fördjupa sin förståelse för kommunikation, förbättra sitt samarbete med varandra, elever och föräldrar samt öka elevers motivation, närvaro och måluppfyllelse.

Meditation

Outdoor Meditation

Meditation är ett beprövat medel för att minska stress och nå ökat välbefinnande

men även för att utveckla självkännedom, kommunikation och samverkan. Hör gärna av dig om du vill veta mer om vår meditation!

Träning i kommunikation
och konfliktlösning

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som vill lära

sig mer om kommunikation och bemötande och hur de kan omsätter den kunskapen i praktiken för att underlätta samspelet med och mellan andra i yrke och privatliv.

Teambuilding
Grupputveckling

Team Talk_edited.jpg

För organisationer, föreningar och andra grupper som vill utveckla kommunikation

och bemötande och förbättra samarbete

och arbetsmiljö erbjuds ett både kostnads-effektivt och kvalitetssäkrat koncept.

Empatiträning

hålla händer

För enskilda och grupper som arbetar i

skola, vård eller annat socialt krävande

yrke eller av annan anledning vill lära sig

mer om hur de kan kommunicera för att

vara det stöd de vill vara för någon annan.

Handledar- & Lärarutbildning

Adito logo 1.jpg

Har du upplevt möjligheterna Klassiskt Klarspråk erbjuder och önskar fördjupning eller vill utbilda dig till handledare/lärare kontaktar du Maylie Andersson på 0707-

48 15 11 eller maylie.andersson@adito.se.