Tjänster

Grupputveckling

Arbetar tillsammans

För att utveckla kommunikation och bemötande och förbättra samarbete och arbetsmiljö i organisationer, föreningar och andra grupper erbjuder vi ett kostnads-effektivt och kvalitetssäkrat koncept.

Seminarium om bemötande

Audience_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som vill veta mer om hur de kan tänka och uttrycka sig för att förebygga motsättningar, lösa

istället för att hantera konflikter och skapa ömsesidigt givande samtal och möten.

Empatiträning

Heart & Brain - favicon_edited.jpg

För enskilda och grupper som arbetar i skola, vård eller annat socialt krävande yrke eller av någon annan anledning vill lära

sig mer om hur de kan tänka, möta känslor och tala för att vara det stöd de vill vara.

Meditation

Outdoor Meditation

Meditation är ett väl beprövat medel för dig som söker avslappning och välbefinnande eller vill utveckla din självkännedom och kommunikation. Hör gärna av dig om du vill utforska meditationens möjligheter.

Skolutveckling

Students_edited_edited_edited.jpg

För skolor som vill utveckla kommunikation, bemötande och samspel mellan ledning, pedagoger, elever och föräldrar, förbättra arbets- och klassrumsmiljö och öka elevers motivation, närvaro och måluppfyllelse.

Träning i konfliktlösning

Gruppträning 2-x.jpg

För enskilda, par och grupper som vill

träna sig att möta olika situationer och personer, möta sina egna och andras känslor och reaktioner och underlätta samarbete, samlevnad och vardag.

Stödjande samtal i grupp

Studiegrupp

För dig som upplever en utmanande vardag och söker en mötesplats där du

kan få utrymme för dialog och reflektion i syfte att finna stöd och kraft att möta

olika situationer, beteenden och vardag.

Konfliktakuten - Medling

Face to face-original.jpg

För dig som haft ett gräl och söker förståelse och försoning och/eller vill veta mer om hur du bryter destruktiva bemötandemönster och bidrar till att föra in mer harmoni och balans i någon relation.

Konsultation - Samtalsstöd

Rådgivning

För enskilda och par som söker perspektiv

på någon händelse/sin relation/sitt föräldraskap, önskar vägledning inför ett viktigt samtal eller av annan orsak vill prata kommunikation, bemötande och relationer.

Utbildning i konfliktförståelse

you-x-ventures-wVh5grSMYaY-unsplash_edited_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som

vill utveckla konfliktförståelse och kommunikativt ledarskap och upprätt-

hålla och utveckla förmågan att använda Klassiskt Klarspråk i yrke och privatliv.

Samtal om livet

Existentiell vägledning.png

Existentiella frågor kan uppstå plötsligt genom separation och förlust men också komma smygande när livets mening och mål påkallar vår uppmärkhet. Samtal om livet erbjuds både enskilt och i grupp.

Utbildning till handledare/lärare

Adito logo 1.jpg

Vill du använda Klassiskt Klarspråk för att handleda och lära andra har du möjlighet att utbilda dig till handledare och lärare. Kontakta i så fall Maylie Andersson på 0707-48 15 11 eller maylie.andersson@adito.se.