Tjänster

Seminarium om kommunikation

Audience_edited_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som vill veta mer om hur de kan kommunicera för att förebygga och lösa motsättningar och andra problem, skapa givande möten och bidra till eget och andras välmående.

Stödjande samtal i grupp

Study Group_edited.jpg

Stödjande samtal i grupp fungerar som en mötesplats där du under ledning av erfaren handledare ges utrymme för dialog och reflektion kring vardagen i syfte att finna kraft, vägledning och mod att möta den.

Empatiträning

Heart & Brain - favicon_edited_edited.jp

För enskilda och grupper som arbetar i skola, vård eller annat socialt krävande yrke eller av annan anledning vill lära sig mer

om hur de kan kommunicera för att vara

det stöd de vill vara för någon annan.

Meditation

Outdoor Meditation_edited.jpg

Meditation är ett beprövat medel för att reducera stress och nå ökat välbefinnande men även för att utveckla självkännedom och kommunikation. Hör gärna av dig om du vill utforska meditationens möjligheter.

Träning i konfliktlösning

Gruppträning 2-x_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som önskar träning i att förstå sina egna och andras känslor och reaktioner, möta olika situationer och personer och underlätta samarbete, samlevnad och vardag.

Skolutveckling

Students_edited_edited_edited_edited.jpg

För rektorer och pedagoger som vill fördjupa sin förståelse för kommunikation, förbättra sitt samarbete med varandra, elever och föräldrar samt öka elevers motivation, närvaro och måluppfyllelse.

Konsultation - Samtalsstöd

Psychology Patient_edited.jpg

För dig som önskar perspektiv på och förståelse för någon händelse eller något bemötande i ditt yrke eller privatliv, söker vägledning inför ett viktigt samtal eller av annan orsak vill ha någon att prata med.

Samtal om livet

Existentiell vägledning_edited.jpg

Existentiella frågor kan uppstå plötsligt genom separation och förlust men också komma smygande när livets mening och mål påkallar vår uppmärkhet. Samtal om livet erbjuds både enskilt och i grupp.

Utbildning i konfliktförståelse

Gruppträning 2-x_edited.jpg

För enskilda, par och grupper som

vill utveckla konfliktförståelse och kommunikativt ledarskap och upprätt-

hålla och utveckla förmågan att använda Klassiskt Klarspråk i yrke och privatliv.

Ledarskaps- & Grupputveckling

Working Together_edited.jpg

För organisationer, föreningar och andra grupper som vill utveckla kommunikation och bemötande och förbättra samarbete och arbetsmiljö erbjuder vi ett kostnads-effektivt och kvalitetssäkrat koncept.

Konfliktakuten - Medling

Face to face-original_edited.jpg

För dig som haft ett gräl och söker förståelse och försoning och/eller vill veta mer om hur du bryter destruktiva bemötandemönster och bidrar till att föra in mer harmoni och balans i någon relation.

Handledar- & Lärarutbildning

Adito logo 1_edited.jpg

Vill du använda Klassiskt Klarspråk för att handleda och lära andra har du möjlighet att utbilda dig till handledare och lärare. Kontakta i så fall Maylie Andersson på 0707-48 15 11 eller maylie.andersson@adito.se.

Ta kontakt för mer info!