INTENSIVTRÄNING & UTBILDNING

I konstruktiv kommunikation med Klassiskt Klarspråk.

För individer, par, föräldrar, familjer,
föreningar, arbetslag och andra grupper.

Förtydligande av ordet intensiv: Många ord vi använder i tal och skrift är vaga och mångtydiga vilket medför att mottagaren tolkar dem utifrån den innebörd och betydelse de har för just honom/henne i det sammanhang där de uttrycks. Utifrån detta perspektiv vill vi ge vår syn på betydelsen av ordet intensiv i det här sammanhanget.

 

Med intensivträning menar vi inte att vi tränar febrilt och frenetiskt utan uppehåll för att efter träningen vara helt slut. I det här sammanhanget betyder intensiv ett lärande kopplat till den ibland starka/intensiva emotionella upplevelse som kan följa på upptäckten av nya mer konstruktiva och ändamålsenliga sätt att möta situationer där man tidigare inte kunnat se någon framkomlig väg.

 

Om träningen: Intensivträningen fortsätter där webinar och seminarium slutar och riktar sig till dig/er som vill utveckla förmågan att förstå och konstruktivt möta olika situationer, personer och beteenden.

Lärande skapas genom en kombination av dialog, reflektion och praktiska övningar utformade för att bidra med klarhet och vägledning i de utmaningar, kommunikationsproblem, samarbetssvårigheter du/ni/gruppen upplever.

 

Träningen utvecklar kognitiva, emotionella, språkliga och sociala färdigheter, sker i grupp om 5-10 deltagare och omfattar två på varandra följande heldagar. Vill du/ni delta i en träning behöver du/ni först delta i ett webinar eller seminarium där grunderna i Klassiskt Klarspråk presenteras.

Om utbildningen: Deltagande i tre intensivträningar inom sex månader innebär genomförd grundutbildning i Kommunikativt Ledarskap för Ömsesidig Förståelse med Klassiskt Klarspråk.

 

Grundutbildningen hjälper dig/er utveckla och upprätthålla förmågan att konstruktivt möta olika situationer, personer och beteenden och bidra till ömsesidig förståelse i sammanhang du/ni tidigare upplevt obekväma, svåra eller rent av omöjliga att handskas med. Efter grundutbildningen erbjuds vidareutbildning om så önskas.

 

Enskild handledning & Handledning för par, föräldrar och familjer erbjuds som ett komplement till träning i grupp samt för dig/er som inte vill delta i träning i grupp men ändå önskar lära dig/er mer om kommunikation och bidra till konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation i hem, yrkesliv och andra sammanhang.

Öppna träningstillfällen: Träningen ges för tillfället på nedanstående orter och datum. Vill du att vi håller en träning på annan ort eller annat datum så ber jag dig höra av dig så försöker vi lösa det. Detsamma gäller om du är chef eller ledare för ett arbetslag eller del av annan grupp och vill att vi genomför träningen med er på datum och ort ni själv väljer.

- Stockholm: Hälsans Hus lör-sön 10-11/9. Pris 3500 kr.

- Helsingborg: lör-sön 8-9/10. Pris 2500 kr.

- Helsingborg: lör-sön 12-13/11. Pris 2500 kr.

- Helsingborg: lör-sön 10-11/12. Pris 2500 kr.

Angivna priser är inklusive moms för privatperson och exklusive moms om momspliktig verksamhet står för kostnaden. Studiematerial och fika ingår alltid i priset. Övriga kostnader för till exempel mat, resa och övernattning står deltagaren själv för om inget annat anges. Sätter du själv samman en grupp för träning ges rabatt på priset (Gäller endast privatpersoner).

Fler öppna träningstillfällen på andra orter som leds av andra handledare och lärare i Klassiskt Klarspråk ser du på vår Facebooksida facebook.com/klassisktklarsprak/events.

Frågor, intresseanmälningar och bokningar: Tas emot på ola@relationerochhalsa.se och 0733-94 53 88.