Webinar - Seminarium

om bemötande, kommunikation, konfliktlösning, Den Goda Viljan och Klassiskt Klarspråk

Omfattning & Innehåll: Både webinar och seminarium är ca tre timmar, skillnaden är att webinaret äger rum online och seminariet kräver fysisk närvaro. Ett deltagande ger en bild av grunderna i Klassiskt Klarspråk samt en inblick i hur du kan tänka och uttrycka dig för att konstruktivt möta olika situationer och personer.

Efter deltagande i webinar eller seminarium erbjuder vi intensivträning, utbildning och andra tjänster. De ger ökad kunskap om hur du kan förstå och möta olika situationer och personer med Klassiskt Klarspråk.

Webinar för privatpersoner är kostnadsfria och äger rum online via Zoom. Tider och datum ser du på Studieförbundet vuxenskolans hemsida. Du kan antingen anmäla dig direkt där eller genom att kontakta mig. Länk till Zoom skickas några dagar innan datum för deltagande till den epost du anger vid anmälan.

 

Webinar för organisationer, föreningar och andra grupper erbjuds mot ersättning på avtalad tid och datum, även det äger rum på Zoom.

 

Seminariet kräver fysisk närvaro och riktar sig till alla typer av grupper. Det sker på avtalad tid, datum och plats och ersätts enligt överenskommelse.

Frågor: Har du några frågor ser jag fram emot att besvara dem. Du når mig på ola@relationerochhalsa.se och 0733-945388.