WEBINAR & SEMINARIUM

Om konstruktiv och hälsofrämjande kommunikation.

För individer, par, föräldrar, familjer,
föreningar, arbetslag och andra grupper.

Innehåll: Både webinar och seminarium har till syfte att ge en inblick i hur du/ni kan tänka och använda språket för att förstå och konstruktivt möta olika situationer, personer och beteenden och på så sätt förmedla en vision av de möjligheter Klassiskt Klarspråk erbjuder.

Webinar: Mina webinar är kostnadsfria, upp till tre timmar långa och äger rum på Zoom. Länk skickas några dagar innan datum för deltagande till den e-post du anger vid anmälan. Tider ser du på vår Facebooksida (facebook.com/klassisktklarsprak/events) samt på Studieförbundet vuxenskolans hemsida, sök på Klassiskt Klarspråk.

 

Seminarium: Seminarium kräver fysisk närvaro, erbjuds i form av halv- eller heldagsseminarium och äger rum på avtalad tid, datum och plats. Ersättning utgår enligt överenskommelse.

 

Efter webinar/seminarium erbjuder vi träning, utbildning och andra tjänster som ger fördjupad förståelse för hur du/ni konstruktivt möter kommunikationsproblem, samarbetssvårigheter och andra utmaningar som uppstår i privat- och yrkesliv.

 

Frågor & Bokning: Frågor och bokningar tas emot på ola@relationerochhalsa.se och 0733-94 53 88.